پارسا آباد مغان

پارساآباد مغان
شهرستان پارساآباد دشت مغان در جلگهاي صاف و هموار قرار دارد. این شهرستان مرکز اصلی جلگه مغان محسوب میگردد. پرجمعت ترین شهرستان استان بعد از اردبیل می باشد. اين شهر يكياز قطبهاي كشاورزي و دامداري صنعتي استان و منطقه آذربایجان است. آب و هواي آن در تابستانها گرم و درزمستانها معتدل است.
پارسا آباد یا مغانشهر ‹موقان یا موغان و مغان› در بعضي از كتب تاريخي و سفرنامهها از نام مغان ياد شده است و اكثراً آن را منطقهاي حاصلخيز و سرسبز كه داراي احشام فراواني است ذكر كردهاند از جمله در كتاب تاريخ آذربايجان مي نويسند: ‹مغان يا موقان نام دشت با تلاقي بزرگي است كه از دامنة كوه سبلان تا كناره خاوري درياي خزر كشيده شده و در جنوب مصب رود آراز (ارس) و شمال كوههاي طالش قرار دارد. اين ايالت در دورة اسلامي گاهي جز آذربايجان شمرده مي شده ولي غالباً ناحيه اي جداگانه و مستقل را تشكيل مي داد

وضعيت اقتصادي پارسا آباد:

پارس آباد در سطح استان به عنوان يك قطب كشاورزي مطح است. اما تاسيسات عظيم شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان مانند كارخانه قند و كارخانه لبنيات و پرورش ميوه جزء نادر كارخانههاي اين كشور هستند. اهالي شهرستان علاوه بر كار خدمات در زمينه كشاورزي فعاليت دارند پنبه ، ميوه ، سويا و انواع ذرت از محصولات كشاورزي شهرستان هستند و به وفور قابل استحصال مي باشد. وضعيت بهداشتي: شبكه بهداشت و در مان در سال 1374 بمنظور گسترش خدمات بهداشتي اين شبكه علاوه بر سرويس دهي در زمينه عمومي با 49 خانه بهداشت در سطح شهر و روستاها ارائه خدمات مي نمايند. لازم به ذكر است كه شهرستان داراي دو بيمارستان بنامهاي بيمارستان امام خميني (ره) و بيمارستان تامين اجتماعي (ارس) ميباشد. خدمات پزشكي اغلب توسط متخصصان ارائه ميگردد