هوانگ

جمعیت 569394 نفر

شهر هوانگ شی در شرق ایالت هوپه کشور چین بر کرانه رودخانه یانگ تسه، مرکز مهم صنعتی از جمله تهیه فولاد، سیمان، پارچه و فرآورده های خوراکی و مصالح ساختمانی می باشد.