هانوی

هانوی: پایتخت ویتنام

جمعيت :حدود 3 ميليون نفر ( سال 2003 )

مساحت :146/2 ( كيلومتر مربع )

تعداد كتابفروش هاي مهم : 7 فروشگاه بزرگ

تعداد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي :30 دانشگاه و مركز آموزش عالي

تعداد كتابخانه هاي بزرگ و عمومي شهر : 3 كتابخانه

تعداد مراكز درماني بزرگ : 6 مركز درماني

مراكز ديدني ، تفريحي و سياحتي :

درياچه هوان كيم ، بازار دونگ سوان ، كليساي هانوي ، خانه اپرا ، برج پرچم

ميدان بادينج ، موزه هوشي مين ، درياچه وست ليك ، درياچه ترك بچ ، پارك لنين ، پارك اينديرا گاندي ،

دروازهشرقي قديم ، باغ وحش هانوي

تعداد كليساها ، معابد و بتكده ها : 15 مركز

موزه ها و مراكز سياحتي :

آرامگاه هوشي مين ، مجموعه كاخ رياست جمهوري هوشي مين ، موزه هوشي مين ،

موزه تاريخ ، موزه انقلاب ، موزه نظامي ، موزه هنرهاي باستاني ، موزه زنان ، موزه اقوام ، زندان هوا لوا ،

لونگ بين

تعداد هتلها :65 هتل بزرگ و كوچك

تعداد رستورانهاي بزرگ : 22 عدد

تعداد گالريهاي هنري :6 عدد

تعداد نمايشگا ههاي تجاري : 4 عدد

تعداد سينماها :6 عدد

فروشگاههاي بزرگ : مترو ، چنتين پلازا ، في وي مارت ، ويننا تكس.سيو

صنايع دستي : تابلوهاي نقاشي ، تابلوهاي سوزن بافي ، انواع مجسمه ، كارهاي بافندگي

، سفال ، صنايع چوبي ، كيف .

كفش ، ابريشم ، صنايع دستي حصيري ، كارهاي سنگي

قدمت شهر : حدود 1000 سال