نیس

نیس از شهرهای فرانسه واقع در ناحیه پروانس آلپ-کوت دازور است.
شهر مهم کمان مدیترانه، نیس همواره میزبانی بینالمللی بوده است و شهری توریستی، تفریحی، فرهنگی، و در عین حال محل اختراع و تحقیق و بازرگانی است. فرودگاه نیس –کوت دازور برترین فرودگاه خارج از پایتخت است و روزانه با ۵۹ پرواز بینالمللی ۳۲ پرواز داخلی و بیش از ۴۵ پرواز روزانه نیس –پاریس شهر رابه همه شهرهای بزرگ وصل میکند. شبکه جاده یی و راه آهن نیز به راحتی در این شهر قابل دسترسی است.

نیس را در دنیا به منظرههای زیبایش میشناسند؛ به ساحلهای شلوغش؛ آفتاب بینظیرش؛ به توریستهایش از سراسر دنیا. نیس یکی از مقاصد بیرقیب است برای سپری کردن ماه عسل. هر چه باشد، نیس از معروفترین شهرهای جنوب فرانسه است. با فرهنگ فرانسوی و رستورانهای منحصربهفرد.
پرومناد یا گردشگاه انگلیسی، خیابان فوقالعادهای که به موازات ساحل برای پیادهروی و دوچرخه سواری کشیده شده، بهترین شروع است برای نیسگردی. پرومناد به پیادهرُویِ بزرگی میماند با نخلهای بزرگ؛ یک سمتش دریاست و سمت دیگرش شهر. کارناوال بزرگ و معروف نیس در ماه فوریه در این خیابان برگزار میشود و هر ساعت از شبانهروز که به آنجا بروید، پر از توریستها، دوچرخهسوارها و اسکیتسوارهاییست که های و هوی عجیبی به پیادهرو دادهاند.
نیس شهر شنا و آفتاب است. ساحل(پلاژ)های سنگی و ماسهای نیس در نوع خود در دنیا از رویاییترینها هستند. شنا کردن در مدیترانه و خوابیدن روی ماسههای داغ ساحل، هدف اصلی سفر بسیاری از توریستهای نیس است. رستورانهای لوکس پرومناد و پلاژهای اختصاصیشان هم منظرهی ساحل را جذابتر و شلوغتر کرده است.

نیس قدیم، خیابانهای باریکی دارد به سمت مراکز خرید، رستورانها، کافهها و بازار گل کور سالِیا. بازار، ملغمهی زیباییست از عطر رویایی گلها و میوهها و خوراکیها و پنیرهای مخصوص فرانسوی. میتوانید ساعتها در بازار راه بروید، برای خود حلقهی گل بخرید، خوراکیهای کوچک را تست کنید و به مغازههای سوغاتی فروشی سری بزنید. نیس قدیم شب زیبایی را به شما هدیه میکند اگر فضای باز رستورانهایش را برای شام خوردن انتخاب کنید. غذاهای دریایی این رستورانها را نیز فراموش نکنید.
نیس سرزمین آب و آفتاب و فضای سبز است. پارک شاتو در بالای تپهی لساژ یک پیکنیک اساسی است. تپه را میتوان با پله یا آسانسور بالا رفت. منظرهی شهر با سقفهای نارنجی و خیابانهای منتهی به دریا، آبی ِ مدیترانه و ساحل پرجنب و جوش نیس از بالای تپه بسیار تماشایی است و حتماً به بالا رفتن از پلهها میارزد. پارک فینیکس در خیابان پرومناد انگلیسی نیز پارک-باغوحش کوچک و زیبایی است.
نیس برای این دوستداشتنیست که غیر از آب و آفتاب، فرهنگ و هنر و موزه هم در دلش دارد؛ الهامبخش نقاشان معروفی چون هانری ماتیس و مارک شاگال و نیکی دو سن فال بوده و موزهی ماتیس و موزهی شاگال را در خیابانهای منطقهی اعیانی سیمیز دارد. درکنار اینها، موزهی هنرهای زیبای ژول شر که کلکسیون زیبایی از آثار نقاشان مختلف است، موزهی هنرهای معاصر و موزهی هنر آسیایی را نیز در نیس میتوانید ببینید. کلیساهای قدیمی نیس هم که بار تاریخ و فرهنگ شهر را به دوش میکشند، دیدنیاند. نوتردام نیس، کپی ِ کوچکی از نوتردام پاریس است و کلیسای جامع روسی با گنبدهای سبز عجیبش، بزرگ و زیباست و مظهر صلح بین دو کشور فرانسه و روسیه.
نیس شهر شادی برای کودکان است. وجود باغوحش، پارک آبی (مارین لند)، شهربازی (آزورپارک) و دریا و ساحل ماسهای گرم مدیترانه، نیس را بهشت بچهها میکند. در نهایت نیس شهر همه است: شهر آفتاب دوستان؛ موزهدوستان و آنهایی که دنبال شور و حال و در عین حال آرامش اروپایی میگردند و در رستورانهای فضای باز و پارکها و پرومنادها پیدایش میکنند.
نیس از محبوبترین شهرهای توریستی دنیاست و خوبیاش این است که به دلیل آب و هوای مدیترانهایش، هرچهار فصل سال گرم و رویاییست. حتی در بعضی از روزهای زمستان هم میتوان در آب دریایش شنا کرد. زمستان نیس تقریباً از دسامبر تا فوریه طول میکشد و اگر به قصد شنا به آنجا میروید، شاید زمستان فصل مناسبی برای سفر به نیس نباشد.

در نیس خوراکیهای منحصربهفرد زیاد پیدا میشود! سوکا، نانی که با آرد نخود درست میشود از معروفترینهاست؛ همچنین ساندویچ تن ماهی و سوپ ماهی مخصوص نیس. فست فود فرانسوی، باگتهاییست که با مخلفات مختلف پر شده است و تقریباً ارزانترین غذاییست که در نیس میتوان پیدا کرد. قیمتشان حدود ٤ تا ٦ یورو است. غیر از آن، در رستورانهای متوسط، هزینهی غذا برای هر بین ١٠ تا ٢٥ یورو، و در رستورانهای لوکس تا ١٠٠ یورو است.

جنوب فرانسه همیشه به اعیاننشینی و گرانی معروف بوده است. نیس نیز شهر ارزانی نیست. قیمت هتلها بین ١٠٠ تا ٣٠٠ یورو متغیر است. از طرفی بسیاری از موزهها مثل موزهی هنرهای معاصر و موزهی ماتیس و همچنین شهربازی مجانی هستند و ورودی بقیهی موزهها چندان گران نیست؛ فقط پارک آبی است که حدود ٢٨ تا ٣٦ یورو هزینه دارد، در عوض برای کودکان فراموشنشدنی است. در نهایت نیس سفری به یاد ماندنی است؛ بخصوص اینکه بعید نیست یکی از شخصیتهای معروف دنیای هنر و یا ورزش را نیز در نیس ببینید؛ این شهر زیبا از محبوبترین گردشگاههای هنرپیشهها و شخصیتهای معروف دنیاست.


دیدنیهای نیس:


- گردشگاه انگلیسی (پرومناد دزانگله)
- بازار گل کور سالایا
- نیس قدیم (ویو نیس)
- خیابان پیادهروی رو دو فرانس
- موزهی ماتیس
- موزهی هنرهای مدرن و معاصر
- موزهی هنرهای زیبای ژول شر
- پارک شاتو
- پارک فینیکس
- نوتردام نیس
- کتدرال (کلیسای جامع) روسی
- موزهی باستانشناسی