نکا

نكا

شهر نكا در نزديكي‌ بهشهر قرار دارد و يكي‌ از شهرهاي‌ صنعتي‌ منطقه‌ شمال‌ به‌ شمار مي‌رود. در داده‌هاي ‌منابع‌ تاريخي‌ و جغرافيايي‌ تا دوره‌ قاجار اطلاع‌ دقيقي‌ درباره‌ نكا وجود ندارد. ولي‌ در منابع‌ جغرافيا نويسان ‌قرون‌ اوّليه‌ اسلامي‌ از شهري‌ بنام‌ "ميردان‌" در نزديكي‌ نكاء امروزي‌ ياد شده‌ است‌. در لغت‌ نامه‌ دهخدا به ‌رودخانه‌ نكاء اشاره‌ شده‌ است‌. ظاهراً نيكا، نكا نام‌ بلوك‌ يا محالي‌ بوده‌ است‌ كه‌ روستاي‌ فراوان‌ داشته‌ است‌. نكاء امروزي‌ از توسعه‌ محله‌ يا روستاي‌ نارنج‌ محله‌ در جنب‌ پلي‌ بر روي‌ رودخانه‌ نكا، طي‌ ۷۰ سال‌ اخير بوجود آمده‌ است‌. اين‌ شهر به‌ دليل‌ عبور راه‌ آهن‌ سراسري‌ و راه‌هاي‌ ارتباطي‌ مناسب‌، استقرار صنايع‌ چوبي‌، انبارهاي ‌نفت‌ و نيروگاه‌ عظيم‌ برق‌ به‌ يكي‌ از كانون‌هاي‌ توسعه‌ در استان‌ مازندران‌ تبديل‌ شده‌ است‌. سواحلي‌ زيبا دارد و در نزديك‌ شبه‌ جزيره‌ ميانكاله‌ قرار گرفته‌ است‌.