نهبندان

نهبندان

شهر نهبندان كه در گذشته مركز بخش نهبندان بود، اكنون پس از آخرين تقسيمات كشورى، مركز شهرستان نهبندان و يكى از چهار شهرستان استان خراسان جنوبى به شمار مى ‏رود. اين شهرستان از طرف شمال به شهرستان سربيشه، از غرب به شهرستان بيرجند، از جنوب شرقى به استان سيستان و بلوچستان، از جنوب غربى به استان كرمان و از طرف شرق به كشور افغانستان محدود مى ‏شود. اين شهرستان به علت قرار گرفتن در حاشيه شمال شرقى كوير لوت و به واسطه خشكى و كم آبى فاقد امكانات مناسب كشاورزى است .

سايكس خاورشناس انگليسى از ويرانه‏هاى شهرى به نام"نه " خبر مى ‏دهد، و محل آن را در پنج كيلومترى نهبندان مى ‏داند. اكثر جغرافى ‏نويسان دوره اسلامى نيز از شهر "نه" نام برده ‏اند وبناى آن را به اردشير ساسانى نسبت داده ‏اند. مقدسى از آن به عنوان شهرى كه داراى برج وباروى استوارى است، نام برده است. به اين ترتيب شهر قديم "نه" در قرون وسطى يكى از مهم‏ترين شهرهاى اين منطقه بوده است .