نظرآباد

نظرآباد

نظرآباد طالقان در منتهی الیه غرب استان تهران قرار گرفته است. در منطقه رودخانه شاهرود جریان دارد که اصلی ترین عامل مایه حیات زندگی و اجتماع را در طالقان رقم زده است یکی از مهمترین عوامل جذاب منطقه طالقان شرایط آب و هوایی و فضای سبز باغات و رودخانه و چشمه های جاری است. از نظر تاریخی و قدمت سکونت آثار قبل از اسلام و دوره اسلامی در منطقه مشاهده می گردد. در کل تعداد 104 اثر در منطقه شناسایی شده که 21 امامزاده 11 زیارتگاه مقدس و 32 تپه تاریخی است. آثار و پدیده های طبیعی علاوه بر فضای سبز و شرایط آب وهوایی وجود 2 آبشار است این منطقه از نظر عملکرد ملی است و بازدیدکنندگان بخصوص از استانهای مجاور مانند قزوین زنجان وارد منطقه می شوند.