میاندوآب

شهر میاندوآب در استان آذربایجان غربی ایران قرار دارد. این شهر در جنوب دریاچه ارومیه و جنوب شرقی استان آذربایجان غربی و میان دو رود زرینهرود و سیمینهرود واقع است. این شهر در جنوب دریاچه ارومیه و جنوب شرقی استان آذربایجان غربی قرار دارد.

اهالی شهر آذری زبان هستند. میاندوآب زادگاه برادران شهید، علی، رضا، حمید و مهدی باکری نیز هست

پیشینه میاندوآب:

این شهر به خاطر جای گرفتن میان دو رود زرینهرود و سیمینهرود میاندوآب نامیده شدهاست. این محل در زمان نادرشاه افشار روستای بزرگی بودهاست و در جریان لشگرکشی نادرقلی، سپهسالار وقت ارتش ایران به آذربایجان در سال ۱۱۴۲ هجری قمری از قلعه ایکی سو نام برده شدهاست.

در زمان آغامحمدخان قاجار، وی که شهر کرمان را بهکل نابود ساخته و تمامی مردم آن را کور کردهبود، یک هزار تن از جوانان تنومند شهر را به سرکردگی مرتضیقلیخان کرمانی به تهران فرستاد و پس از آن به منظور مقابله با حملات کُردها به میاندوآب و سراب و برخی نقاط دیگر آذربایجان تبعید کرد. این کرمانیان پس از چند نسل در جمعیت این شهرها حل شدند ولی در میاندوآب تا مدتی پیش محلههایی به نام محله کرمانیها، سیرجانیها، زرند، راهبُر و لکها وجود داشت.

طایفهای نیز تا یک نسل پیش در میاندوآب هنوز به فارسی با لهجه کرمانی صحبت میکردند و از تاریخ نیاکانشان آگاه بودند

اماکن باستانی و دیدنی میاندوآب:

پل میرزا رسول میاندوآب

قلعه بخدک میاندوآب

قلعه هلاکو خان(حسین آباد)

داش تپه میاندوآب

خانه حمیدی

پارک های ساحلی آنا و آتا

مسجد طاق میاندوآب

پارک جنگلی میاندوآب

ارتفاعات آیدیشه

دریاچه سد نوروزلو

تالاب قره قشلاق

تالاب چنگیز گلی

باغات حاجی بهزاد