ماه نشان

ماه نشان

شهرستان ماه نشان در شمال غربی زنجان واقع شده و از غرب با استان آذربايجان غربی ، از شمال با آذربايجان شرقی و از جنوب با استان کردستان همسايه است . اين شهرستان منطقه ای است کوهستانی که در دامنه قسمتی از ارتفاعات کوههای زاگرس و در کنار رودخانه قزل اوزن واقع شده است . آب و هوای اين منطقه سرد و کوهستانی با زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل است . مرکز آن شهر ماه نشان است .