لردگان

لردگان

شهرستان‌ لردگان‌ در 81 كيلومتري‌ جنوب‌ شهركرد و در فاصله‌ 624 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌. اين‌شهرستان‌ مركز عشاير هفت‌ لنگ‌ بختياري‌ است‌. احتمالاً با شهر قديمي‌ لرجان‌ كه‌ جغرافيا نويسان‌ قديم‌ از آن‌ نام‌برده‌اند، تطبيق‌ مي‌كند. استخري‌ آنرا مركز ولايت‌ سردن‌ دانسته‌ و شهري‌ وسيع‌ كه‌ در ميان‌ باغ‌ها قرار گرفته‌،توصيف‌ كرده‌ است‌.