قصر شیرین

قصرشيرين

قصرشيرين‌ در شمال‌ غرب‌ كرمانشاه‌ و در فاصله‌ 692 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ و هواي‌قصرشيرين‌ گرم‌ و از اين‌ حيث‌ از ساير شهرهاي‌ استان‌ متمايز است‌.قصرشيرين‌ از شهرهاي‌ قديمي‌ ايران‌ است‌ كه‌ بناي‌ را به‌ خسرو پرويز منسوب‌ مي‌كنند،ولي‌درعصرهخامنشيان‌ نيز آباد بوده‌ است‌. در اطراف‌ شهر فعلي‌ ويرانه‌هاي‌ قصرشيرين‌ كهنه‌، مجموعه‌اي‌ از سنگ‌ وديوارهاي‌ فرو ريخته‌، باقي‌ مانده‌ است‌.

گفته‌ مي‌شود كه‌ در زمان‌ سلطنت‌ خسرو پرويز باغي‌ وسيع‌ با قصرهاي‌دلپذير داشته‌ است‌ كه‌ قصرهاي‌ خسرو و شيرين‌ آن‌ بسيار معروف‌ بوده‌ است‌ قصرشيرين‌ تا سال‌ 1270 ه . ق‌قصبه‌ كوچكي‌ بود كه‌ در جنگ‌ جهاني‌ اوّل‌ مرز سربازان‌ دولت‌هاي‌ آلمان‌ و عثماني‌ از يكسو و روسيه‌ و انگلستان‌از طرف‌ ديگر بوده‌ است‌. اين‌ شهر هم‌ اكنون‌ گسترش‌ يافته‌ و به‌ شهري‌ بزرگ‌ و جذاب‌ تبديل‌ شده‌ است‌.