فیروزکوه

فیروزکوه

این شهرستان در شرق شهرستان دماوند قرار گرفته و شرایط آب و هوایی دشوارتری در مقایسه با شهرستان دماوند دارد. و معمولا در گزارشات هواشناسی به عنوان سردترین نقطه استان گزارش می شود در این شهرستان نیز حدود 136 اثر عمدتا فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. اما باز آنچه بر اهیمت گردشگری این شهرستان می افزاید شرایط آب و هوایی و جاذبه های طبیعی گردشگری آن است وجود غار بورنیک و دریاچه آهنگ رودخانه حبله رود و باغات سر سبز از جاذبه های طبیعی این منطقه هستند. در حال حاضر بیشترین بازدید از منطقه بخاطر بازدید از روستای ساواشی و تنگه واشی حجاریهای دوره قاجاریه در مسیر رودخانه حبله رود انجام می گیرد و به نوعی می توان گفت که فیروزکوه نیز از نظر عملکرد گردشگری بیشتر در سطح محلی – استانی عمل می کند و حوزه نفوذ بازدید کنندگان آن شهر تهران و بخش جنوبی شهرستان شمیرانات است. و از طرف دیگر آثار فرهنگی موجود که بیشترین تعداد آن امامزاده ها و قلعه ها هستند بیشتر در سطح خود شهرستان دارای اهمیت هستند و در سکونتگاههای روستایی شهرستان پراکنده اند. تپه و محوطه تاریخی هستند اکثر آثار در سکونتگاههای روستایی منطقه پراکنده اند. و از نظر عملکرد نیز غالبا دارای عملکرد محلی در سطح خود روستا و بندرت در سطح شهرستان هستند.