فلاورجان

شهرستان فلاورجان از شهرستانهای استان اصفهان است. مرکز این شهرستان شهر فلاورجان است.

تقسیمات کشوری فلاورجان:

بخش پیربکران
دهستان گرکن شمالی
دهستان سهروفیروزان
شهرها: پیربکران و بهارانشهر.

بخش مرکزی شهرستان فلاورجان
دهستان ابریشم
دهستان گلستان
دهستان اشترجان
شهرها:فلاورجان، قهدریجان، کلیشاد و سودرجان، ایمانشهر و ابریشم.

درباره شهرستان فلاورجان:

شهرستان فلاورجان یکی از شهرستانهای تاریخی استان اصفهان میباشد که وسعت کل آن ۳۱۹ کیلومتر مربع است.از شمال به شهرستان خمینی شهر و از جنوب به شهرديزيچه و از غرب به شهرستان نجف آباد و از شرق به شهرستان اصفهان محدود میگردد.در حوالی فلاورجان فعلی قریهای به نام برزان بوده که از طریق مادی کوپان مشروب میشده بعدها به واسطه پلی که بر روی رودخانه زده شده آن را پل ورگان و بعدها پل ورجان و نهایتا به فلاورجان تغییر نام یافته است.جمعیت آن بالغ بر۲۴۰ هزار نفر است وجود صنایع متعدد قرار گرفتن در حاشیه زاینده رود دیرینه تاریخی و محصولات کشاورزی مرغوب از جمله برنج و گندم و صیفی جات این شهرستان را از جایگاه ویژهای برخوردار نموده است.این شهرستان دارای 8 شهر به نامهای زازران و فلاورجان و قهدریجان و کلیشاد و سودرجان و پیربکران و بهاران و ایمانشهر و شهر ابریشم و ۶۰ روستا میباشد که با توجه به آثار تاریخی موجود در این شهرها دارای قدمت فرهنگی دیرینه میباشد.ازگذشته خصوصااززمان مشروطه جمعیتی ازبختیاریهانیزدرفلاورجان ساکن شده اند. آثار تاریخی این شهرستان میتوان پل قدیم فلاورجان و مسجد جامع و پل بابا محمود و برج کبوتر وشیرهای سنگی و مسجد بابا محمود و مسجد اشترجان و بقعه پیربکران و مقبره امامزاده گان سیدمحمد و زیدبن حسن را نام برد.