فریمان

فريمان

فريمان‌ در گذشته‌ از بخش‌هاي‌ تابعه‌ شهرستان‌ مشهد بود. اين‌ شهر در سال‌ 1310 هجري‌ شمسي‌ باشيوه‌جديد مهندسي‌ طراحي‌ و ساخته‌ شده‌ است‌. كارخانه‌ قند آن‌ معروف‌ است‌.