فرانکفورت

فرانکفورت بر روی رود ادر در 90 کیلومتری شرق برلین قرار دارد که در روزهای آخر

جنگ جهانی دوم از نقشه پاک شده بود و هرگر نتوانست شضکوهی را که در قرون وسطی

به عنوان مرکز تجاری داشت را به دست بیاورد.بعد از آن شهر به دو نیم تقسیم شد و بخش

شرقی آن تبدیل به محله ی هلندی ها به نام استابیس شد.//

فرانکفورت-ام ماین ، با جمعیتی بیش از660000 نفر، بزرگترین شهر ایالت هسن در آلمان است، با وجودی که پایتخت ایالت به شمار نمیرود.

فرانکفورت همچنین بعد از برلین ،هامبورگ،مونیخ و کلن پنجمین شهر بزرگ آلمان است.

نمايشگاه كتاب فرانكفورت:

اين نمايشگاه بزرگترين، مشهورترين، و قديميترين بازار مكاره كتاب در جهان است كه هر ساله در اوايل اكتبر در محل دائمي نمايشگاههاي

فرانكفورت به مدت 5 روز با مديريت اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان برگزار ميشود .نمايشگاه كتاب فرانكفورت رويداد مهمي در قلمرو فرهنگ

و نشر كتاب در جهان تلقي ميشود. در اين نمايشگاه، ناشران شركتكننده اجازه فروش كتاب را ندارند و بازديدكنندگان نيز به قصد خريد كتاب به

نمايشگاه نميآيند، بلكه فروش كتابها غيرمستقيم و بهصورت ثبت سفارش معامله ميشود. بدينترتيب، برپايي نمايشگاه بيشتر به قصد بازاريابي است .

از مدت 5روز نمايشگاه، سه روز اول مختص بازديدكنندگان حرفهاي (كتابفروشان، بازاريابان، پديدآورندگان، مسئولان چاپخانهها، شركتهاي

صحافي، و بهطور كلي خانواده صنعت نشر) است تا در فضايي آرام به تبادلنظر و گفتوگو در مورد فروش كتاب، ثبت سفارش، حقوق مؤلفان، و

اعطاي مجوز بپردازند؛ و دو روز آخر براي بازديد عموم است . در اين نمايشگاه در مورد انتشارات جديد و در راه، تبليغ ميشود و هم قراردادهايي

براي كارهاي آينده صورت ميگيرد . بازديد از نمايشگاه رايگان نيست و بهاي بليت براي گروههاي مختلف، متفاوت است مثلا در سال 2003 هزينه

ورود براي بازديدكنندگان حرفهاي 30 يورو، فروشندگان كتاب 20 يورو، دانشجويان 15 يورو، و عموم 9 يورو بوده است . در نمايشگاه كتاب

فرانكفورت، غرفهآرايي اهميت زيادي دارد. مسئولان برپايي نمايشگاه معتقدند كه اين كار باعث جلب توجه و استقبال بازديدكنندگان ميشود .فضاي

نمايشگاه مناسب با اهداف نمايشگاه كتاب فرانكفورت است و دسترسي به تالارها بهوسيله مينيبوسهاي مخصوص نمايشگاه كه در محوطه نمايشگاه و

بين تالارها در رفتوآمد هستند به راحتي امكانپذير است .

فرودگاه فرانکفورت:

فرودگاه فرانکفورت ، در آلمان همچنین مشهور به فرودگاه راین-ماین واقع شده درفرانکفورت، بزرگترین فرودگاه کشورآلمان و سومین فرودگاه

بزرگ در کل اروپا میباشد.

اقتصاد و موقعیت فرانکفورت :

فرانکفورت امروزه یکی از ثروتمندترین مراکز اروپا و مرکز فرهنگ، ادبیات و همچنین بانکها است. فرانکفورت با حومهاش راین-ماین، بعد از

راین-روهر بزرگترین مرکز حومهای آلمان به شمار می رود. فرانکفورت قرارگاه بانک مرکزی اروپا و مهمترین شهر اقتصادی قاره اروپا است.

این شهر همچنین به خاطر دارا بودن نمایشگاه در جهان شهرت پیدا کردهاست. در عین حال یکی از بزرگترین مناطق حمل و نقل اروپا نیز است.

موقعیت مرکزی فرانکفورت در اروپا نیز باعث رشد فرودگاه فرانکفورت نیز شدهاست.

بدون همتا در کل اروپا، آسمانخراشهای فرانکفورت نیز هستند که به Frankfurter Skyline شهرت یافتهاند.

دانشگاه فرانکفورت به نام گوته نامگذاری شده و فرانکفورت از این گذشته دارای یک دانشسرای عالی صنعتی نیز است.

تاریخ فرانکفورت :

نام فرانکفورت بر ماین از Franconofurt مشتق میشود. که Franco به قوم ژرمن فرانکها برمیگردد. furt نیز به معنی منطقه کمعمق رود یا

نهری است که گذر از آن برای انسان با پا قابل امکان است. در این منطقه آلمانها و فرانکها باهم زندگی میکردند. نام فرانکفورت بر ماین برای

نخستین بار در یکی از متنهای رسمی شارلمانی ۲۲ فوریه ۷۹۴ استفاده شد.

در امپراتوری مقدس روم، فرانکفورت یکی از مهمترین شهرها بود. امپراتور آلمان، از سال ۸۵۵ در فرانکفورت انتخاب میشد و در آخن تاجگذاری

میکرد. از سال ۱۵۶۲ نیز تاجگذاری امپراتور، حتی در شهر فرانکفورت انجام میگرفت. این سنت در سال ۱۷۹۲ و با انتخاب فرانس دوم پایان

پذیرفت.

در جنگ سیساله (جنگ داخلی بین دو مذهب در آلمان)، فرانکفورت بیطرف ماند ولی با اپیدمی طاعون در خود و حومهاش مواجه شد. بعد از پایان

جنگ، فرانکفورت سلامت خود را باز به دست آورد.

در جنگهای ناپلئونی، فرانکفورت توسط نیروهای فرانسوی اشغال شد. بعد از انقلاب مارس ۱۸۴۸ فرانکفورت مرکز اولین مجمع ملی آلمان (پارلمان

آلمان) بود.

فرانکفورت استقلال خود را در جنگ اطریش-پروس از دست داد، هنگامی که پروس به چند ایالت کوچکتر تقسیمبندی شد که یکی از آنها شهر آزاد

فرانکفورت بود.

سال ۱۹۱۴ شهروندان فرانکفورت دانشگاه آن را تأسیس کردند که بعدها نام دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته را بر خود گرفت.

در جنگ جهانی دوم فرانکفورت بارها بمبباران شد و حدود ۵۵۰۰ شهروند آن جان خود را از دست دادند. پس از جنگ جهانی، مانند سایر شهرهای د

یگر آلمان، فرانکفورت شکوفایی خود را باز به دست آورد.