عَسَلویه

عَسَلویه شهری از توابع شهرستان کنگان ویک منطقه عظیم صنعتی از توابع استان بوشهر در جنوب ایران است. این شهر در دوازه کیلومتری شرقی شهرنخل تقی و در هفت کیلومتری روستای بیدخون و در کرانه خلیج فارس واقع شدهاست.

منطقه صنعتی عسلویه:

این منطقه در شرق استان بوشهر در حاشیه خلیج فارس در ۳۰۰ کیلومتری شرق بندر بوشهر و در ۴۲۰ کیلومتری غرب شهرستان بندر لنگه و در ۵۷۰ کیلومتری غرب بندر عباس واقع است(همجواری استان بوشهر با استانها:از شمال به منطقه اسیر در فارس، از شرق به هرمزگان و از غرب به خوزستان کهگیلویه و بویراحمد) و حدود ۱۰۰ کیلومتر باحوزه گاز پارس جنوبی که درمیان خلیج فارس واقع شده (دنباله حوزه گنبد شمالی قطر) فاصله دارد

موقعیت مورد نظر برای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مزایای قابل توجهی دارد، از جمله کمترین فاصله ممکن با میدان گاز پارس جنوبی، وجود «فرودگاه بین المللی خلیج فارس» که یکی از مجهزترین فرودگاههای ایران است که در پیشرفت این ناحیه عظیم انرژی تاثیر داشته و دسترسی مستقیم به آب دریا، عمق مناسب سواحل ازنظر بندری، برخوردار از شبکههای تأسیسات زیرساختی شریانهای ارتباطی فرامنطقهای، وجود نیروی کار بالقوه در شهرها وروستاهای اطراف، طبیعت سرسبز وچشم اندازهای طبیعی زیبا ازدیگر قابلیتهای بالقوه این منطقه میباشد.

بندر عسلویه سابقه بسیار دیرینهای دارد. بر اثر تنشها و حوادث و دشمنیها آثار تاریخی آن مانند قلعهها و مساجد متعدد ویران و نابود گردید بندر عسلویه از بنادر اولیه خلیج فارس به شمار میآید که آن زمان بیش از پنج بندر فعال نبودهاست که عبارتند از: بوشهر، بصره، سیراف، عسلویه و کنگ حکایتگر آن است که در دوره ساسانیان قبل از آن این بندر بوده و بعضیها قائل هستند ۴۰۰۰ سال قبل از اسلام بندر عسلویه بوجود آمدهاست و تاریخ ذکر میکند زمانی که میخواستند بغداد را بسازند از بندر عسلویه و سیراف مالیات دریافت میکردند.

لازم به ذکر است عسلویه جای فعلی نبوده بلکه در دامنه کوه قرار گرفته و بین دریا و خود این بندر در خت حرا فاصله انداختهاست. که به مرور زمان جنگل مورد نظر خشک و دریا عقب نشینی کرده و مردم به دنبال آن کم کم از جای خود هجرت و جای فعلی سکنا گزیدند. تاریخ غزالی در بغداد از زبان سند باد بحری مینویسد در سال ۴۰۰ هجری قمری وقتی که از بندر لنگه بطرف بصره عزیمت میکردیم سکان کشتی به طرف عسلویه میبستیم و برای اینکه از نیروی دریایی عسلویه در امان باشیم شبانه از دماغه نایبند میگذشتیم یعنی هزار و چند سال پیش صاحب قدرتی بودهاست.

جمعیت این بندر در قدیم چندین برابر جمعیت فعلی است و آثار و مساجد بسیاری داشتهاست. دوطایفه بزرگ به نام حرمیها و نصوریها که در عسلویه بودهاند جنگ بزرگی به راه میاندازند و در روز عید فطر جنگ اتفاق میافتد و بسیار مردم شجاع و با غیرت داشته که جلو این در گیری سینه سپر میکنند و تعداد بسیار زیادی از مردم در این جنگ به شهادت میرسند. این بندر از قلعههای متعددی بر خوردار بوده و یکی از قلعههای بزرگ که دور تا دور آن بازارچه بوده که بوسیله انگلیسیها از طریق دریا به توپ بسته شده و تخریب گردید. و دومین قلعه و بسیاری از جاهای مهم این بندر توسط قشون رضاخان و خوانین تخریب شده و هرچه به عقب برگردیم بندر عسلویه از رونق و آبادانی بهتری برخوردار بودهاست.

محدوده و وسعت عسلویه:

محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس براساس مصوبه هیات وزیران وشورای عالی مناطق آزاد تجاری / صنعتی به این شرح تعیین گردیدهاست: ازغرب به روستای شیرینو، ازجنوب به خلیج فارس، ازشمال به دامنه ادامه سلسه جبال زاگرس وازشرق به روستای چاه مبارک. این محدوده طبق مصوبه هیئت وزیران ۱۰۰۰۰ هکتار بوده که براساس استانداردها تفکیک میگردد.