علی آباد

علي آباد

علي‌ آباد در فاصله‌ 45 كيلومتري‌ گرگان‌ و در 420 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ و هواي‌ اين‌شهرستان‌ در كوهپايه‌ و اراضي‌ جلگه‌اي‌ معتدل‌ خزري‌ و در ارتفاعات‌ معتدل‌ كوهستاني‌ است‌ كه‌ زمستان‌هاي‌سرد و طولاني‌ و تابستان‌هاي‌ معتدل‌ دارد. علي‌ آباد در گذشته‌ روستايي‌ از دهستان‌ كتول‌ در كوهپايه‌هاي‌ شمالي ‌البرز شرقي‌ بود.

اين‌ روستا به‌ علّت‌ سكونت‌ علي‌ محمّد خان‌ و استقرار در مسير راه‌ اصلي‌ (مازندران‌ - مشهد) وحاصلخيزي‌ زمين‌ مورد توجه‌ قرار گرفت‌ و توسعه‌ يافت‌ و به‌ نام‌ علي‌ آباد معروف‌ شد. ناحيه‌ تفريحي‌ پارك‌جنگلي‌ "كبودوال‌" در نزديكي‌ اين‌ شهر واقع‌ شده‌ است‌.