طرابزون

طرابزون یا ترابزون نام یکی از ۸۱ استان ترکیه است که مرکز آن شهر طرابزون است.

تاریخ تئاتر را در شهر تاریخی طرابزون می توان از چهار هزار سال پیش تا به امروز تعقیب نمود. در قرن ششم بعد از میلاد ‏‏آدرین ‏Adrien، پادشاه یونانی امر به ساخت تئاتری در شهر طرابزون می کند و تئاتر فوق بلافاصله ساخته می شود. (در سال ‏‏۱۴۰۴ میلادی، روی گنزالز ‏Roy Ganzalez، سفیر اسپانیا از قلعه ای در کتاب خویش بحث می کند که تئاتر شهر طرابزون ‏بوده است و...)
از شواهد موجود می توان نتیجه گیری کرد که در شهر طرابزون چندین تئاتر قدیمی وجود داشته و همینطور شهر فوق در منطقه ی ‏‏دریای سیاه واقع بوده که دارای فعالیت های بسیار زیاد فرهنگی بوده است و همین فرهنگ قدیمی باعث شده تا انواع فرهنگ ‏های مختلف بتوانند در کنار هم به زندگی ادامه دهند.
‏سلطان محمد فاتح در سال ۱۴۶۱ میلادی شهر طرابزون را فتح می کند و به این صورت شهر به دست امپراتوری عثمانی ‏می افتد.
بعد از این سال ها تئاترهای کلاسیک رُومی و عثمانی در شهرها و روستاها همواره برگزار می شده است. متن و ‏موجودیت این بازی ها به طور کلی برای تفریح و خنده ی مردم بوده و در اصل می توان گفت که این نمایش ها همه گی نوعی ‏اعتراض به حکومت موجود بوده اند.
درسال ۱۸۸۰ در طرابزون حکمران بسیار با فرهنگ و با خردی با نام علی بی ‏Ali Bey‏ بر مسند حکومت قرار می گیرد که ‏علاقه ی زیادی به تئاتر داشته است. حکمران جدید نمایشنامه های غربی را آداپته می کرده تا تماشاچی ترک از تئاتر لذت ببرد.