طالقان

شهرستان طالقان، به مرکزیت شهر طالقان، یکی از شهرستانهای استان البرز ایران است. ناحیه طالقان زیستگاه حیات وحش وگونههای متنوع گیاهی است که واجد ارزشهای تفرجگاهی هستند ناحیه طالقان به غیر از آثار ارزشمند طبیعی که درخود جای دادهاست، اماکن زیارتی و تاریخی ارزشمندی نیز داردکه بر جاذبههای آن میافزایند.

تقسیمات کشوری طالقان:

شهرستان طالقان از سه بخش پایین طالقان، میان طالقان و بالا طالقان تشکیل شدهاست و دارای دهها روستا است که نامهای آن در پی میآید

عوارض طبیعی طالقان:


شاهرود رگ حیاتی این سرزمین دیر زمان است که از کوهپایههای شرقی آغاز و با طولی نزدیک به ۱۰۵ کیلومتر به غرب میرود این شریان آبی بیش از ۱۵ رودخانه کوچک و بزرگ منطقه را که از چشمه سارها و برفابها سرچشمه میگیرند، همراه خود تا سپید رود میبرد تا با آبهای قزل اوزن آمیخته و راهی دریای خزر شود. دو آبشار در روستاهای اوچان و جوستان و همچنین در هرکدام از روستاهای اورازان، کرکبود، آسکان، عسلک آبشارهایی جریان دارند، دوچشمه آب معدنی در روستاهای عسلک و لمبران (بنام سه کوچ) و یک چشمه آب معدنی شرب در جوستان قرار دارد که دوچشمه معدنی ذکرشده یکی از نقاط تفرجی طالقان محسوب میشود.

کوه ها:

شاه البرز، نام رشتهکوه و قلهای است در البرز به ارتفاع حدود ۴۲۰۰ متر. این رشتهکوه، مرز طبیعی استانهای البرز و قزوین را تشکیل میدهد. دامنهٔ جنوبی آن به طالقان و دامنهٔ شمالی آن به درهٔ الموت از استان قزوین مشرف است.

از دیگر آثار طبیعی ارزشمندی که درطالقان مشاهد میشود میتوان به کوههای بلند و صخرهای و یخچالهای طبیعی درعلم کوه نزدیک روستای پراچان اشاره کرد که هرساله کوهنوردان بسیاری برای صعود به ارتفاعات آن به آن نواحی رهسپار میشوند.

علمکوه -واقع در در منطقهٔ تخت سلیمان در استان مازندران-، نام کوهی با ارتفاع قله ۴۸۵۰ متر بوده و از جبهه جنوبی مشرف به شهرستان طالقان است. قلّهٔ علم کوه پس از دماوند دوّمین قلهٔ مرتفع ایران به شمار میرود. بیشتر شهرت این قله به خاطر دیوارهایست که در دامنهٔ شمالی آن واقع است و دارای فنّیترین و سختترین مسیرهای سنگنوردی و دیوارهنوردی در ایران است. این دیواره در ایران، جایگاهی مانند کی۲ در جهان را داراست. روستای پراچان در طالقان نزدیکترین شهر طالقان به علمکوه است.

گسل طالقان:

گسل طالقان با درازایی نزدیک به ۷۰ کیلومتر در دامنه جنوبی دره طالقان و دره آزاد بر، در فاصله ۵۰ کیلومتری تهران قرار دارد. زمين لرزه ويرانگر ۷/۷ ریشتری سال ۹۵۸ میلادی که منجر به ویرانی گسترده نواحی ری و طالقان شد به گسل طالقان نسبت داده شده است. همچنین زلزلههای سالهای ۱۴۲۸، ۱۶۰۸، ۱۸۰۸ و ۱۹۶۶ میلادی نیز به گسل طالقان نسبت داده شدهاند

حیات وحش طالقان:


گونههای جانوری در منطقه طالقان از جمله کل و بز وحشی، گربه وحشی، خرس، گراز و گرگ است. همچنین محیطبانان موفق به مشاهده و عکسبرداری و فیلمبرداری از دو پلنگ ایرانی نر و ماده در کوههای طالقان شدهاند

جاده های طالقان:

طالقان از طریق دو جاده به آزادراه تهران کرج متصل میشود:

جاده اول از نیروگاه شهید رجایی بعد از آبیک منشعب می شود.
جاده دوم بین آبیک و قزوین از آزادراه منشعب شده از طریق روستاهای پایین طالقان به میان طالقان می رسد.
چند سالی است که احداث مسیر کردان-طالقان که جمعاً ۳۰ کیلومتر طول دارد، آغاز شده است. احداث ۲۵ کیلومتر راه اصلی از سیبستان کردان تا ورکش طالقان به عهده وزارت راه و احداث ۶ کیلومتر بعدی از روستای ورکش تا شهر طالقان بر عهده شهرداری است. این جاده دارای تونلی به طول ۹۶۰ متر است.

آثار ملی و دیدنی ها:

سنگنوشته گردنه عسلک

محوطه های باستانی:


محوطه ۱ شکار چر
محوطه آردکان تپه
محوطه لمبران
محوطه مرجان
محوطه واگین سو
محوطه زرده گهره و پنجعلی تپه
محوطه مرغ استل
محوطه سنقر کلایه
محوطه تکیدر
محوطه روناسر
محوطه خرماله کول
محوطه کوشک سر
محوطه قزوین دشت
محوطه ارچیلان
محوطه جیر ارژنگ
محوطه هورسی بند شهرک
محوطه خانه مالان

تپه ها:

تپه قلعه فالیس
تپه دره میر آش
تپه شاه کوه
تپه قلعه سر
تپه قلعه دیو
تپه قلعه قلدوش (قله دوش)

حمام ها:

حمام شهرک طالقان
حمام روستای نویزک
حمام روستای بزج
حمام روستای فشندک
حمام روستای میر
حمام روستای کلانک
حمام روستای سنگ بن طالقان

غارها:

غار پنجعلی
غار وی یا
غار زالن گاه
غار بادامستان

قلعه ها:

ارژنگ قلعه در میناوند، قلعه منصور و قلعه کیقباد در شمال هرنج، قلعه دختر در گته ده، قلعه پراچان و قلعه فالیس قلعههای موجود در طالقان هستند.
قلعه منصور طالقان
قلعه کیقباد
ارژنگ قلعه
قلعه کیقباد هرنج
قلعه پراچان
قلعه سگران
قلعه نوده (قلعه کیان خاتون)
قلعه ارژنگ

امامزاده ها وآرامگاه ها:


امامزاده هارون
امامزاده موسی و سلیم
امامزادگان سیدعلاءالدین وشرف الدین
امامزاده قاضی - امامزاده قاضی میر سعید
امامزاده زید و ابراهیم
امامزاده حمزه و عبدا...
امامزاده سید ضیاء الدین
آرامگاه شیخ (پیر) حسین الهی
آرامگاه پیر وشته (پیر نمیر)
آرامگاه پیر کشی
آرامگاه پیر جمشید