طارم

طارم

شهرستان طارم در شمال شرقی استان زنجان ، در همسايگی گيلان قرار دارد . طارم دره ای صاف و پهن و نسبتاً گود است که در بخش سفلای حوضه آبريز قزل اوزن قرار گرفته است و به حوضچه منجيل و درياچه سد سفيدرود منتهی می شود . اين دره بين دو رشته کوه طارم در زنجان شمالی و دامنه های جنوب شرقی رشته کوه طالش واقع شده است . طارم با وجود زيبايی های طبيعی ، يکی از نواحی زلزله خيز کشور است و زلزله خرداد سال 1369 موجب وارد آمدن خسارت سنگين به اين ناحيه شد . آب و هوای اين شهرستان به علت محصور بودن با رشته کوههای مرتفع و عدم نفوذ بادهای باران آور ، در بخشهای کم ارتفاع و کناره های قزل اوزن خشک و نيمه بيابانی و در دامنه کوهپايه ها معتدل و در ارتفاعات بلند معتدل و کوهستانی است .