شوشتر

شوشتر

شهر شوشتر در فاصله‌831 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌ و آب‌ و هواي‌ آن‌ در بهار، تابستان‌ و پاييز گرم‌ و در زمستان‌ سرد است‌. در افسانه‌هاي‌ ايراني‌ بناي‌ اين‌ شهر را به‌ "هوشنگ‌ پيشدادي‌ " نسبت‌ داده‌اند. فتح‌شوشتر به‌ دست‌ مسلمانان‌ در زمان‌ خلافت‌ عمر صورت‌ گرفت‌. در عهد بني‌ اميه‌ شوشتر از قلاع‌ خوارج‌ بود. درسال‌820 ، امير تيمور اين‌ شهر را فتح‌ كرد و سپس‌ از مراكز تبليغ‌ تشيع‌ گرديد. نادرشاه‌ چندين‌ بار به‌ اين‌ شهر لشكر كشيد و در سال های1165-67 جنگ های مکرری در شوشتر روی داد و باعث از بین رفتن عده زیادی از مردم گردید.

درزمان‌ فتحعلي‌ شاه‌ قاجار، شوشتر، دزفول‌ و هويزه‌ جزء كرمانشاه‌ گرديد. در زمان‌ سلطنت‌ مظفرالدين‌ شاه‌ دودستگي‌ حيدري‌ و نعمتي‌ در شوشتر به‌ اوج‌ خود رسيد و خزعل‌خان‌ دسته‌هاي‌ عرب‌ را به‌ تاخت‌ و تاز در شوشتر عزيمت‌ داد. در دوره‌ پهلوي‌ نيز در اين‌ شهر پس‌ از درگيري‌هاي‌ چندي‌ امنيت‌ برقرار گرديد و اينك‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از شهرستان‌هاي‌ مهّم‌ خوزستان‌ محسوب‌ مي‌شود.

آثار مهم طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان شوشتر:

 • پل شادروان (پل شاپوری) در غرب بند میزان شوشتر مربوط به دوره ساسانی که معماری جالب توجهی دارد

 • بند برج عیار شوشتر که شامل آبشار ها و آسیاب های آبی است و اینک به عنوان پل استفاده می شود و بنای اولیه آن ها به دوره ساسانی مربوط است

 • قلعه سلاسل یادگار دوره ساسانی است در قرن یازدهم هجری مرمت گردیده است

 • قلعه رستم گتوند در 24 کیلومتری شمال شوشتر

 • قلعه رستم عقیلی در حوالی شوشتر

 • بند میزان که احداث آن به شاپور ساسانس نسبت داده می شود

 • کلاه فرنگی، مشتمل بر بقایای برج هشت ضلعی که مربوط به دوره ماقبل اسلام است

 • بند های خاک و قیر مربوط به دوره ساسانی و پل نفس کش

 • تخت قیصر مربوط به قبل از اسلام

 • خانه مستوفی مربوط به اواخر دوره قاجاریه

 • آسیاب های آبی سیکا مربوط به دوره قاجاریه

 • شهر باستانی دستوا در 3 کیلومتری جنوب شرقی شوشتر مربوط به دوره اشکانی

 • مسجد جامع شوشتر از ابنیه اوایل دوره اسلام است که ساخت آن را به المعتزبالله خلیفه عباسی نسبت می دهند

 • مسجد شاه صفی که متعلق به دوره حکومت شاه صفی است

 • مسجد شیخ در شوشتر

 • زیارتگاه ها و بقعه های سید محمد گیاهخوار، براءبن مالک، شاه بوالحسن(شامرد)، عبدالله، صاحب الزمان و سید محمد شاه

برگرفته از کتاب راهنمای ایرانگردی نوشته حسن زنده دل