شرم الشیخ

شرمالشیخ (یا گاهی تنها «شرم») شهری ساحلی در نوک جنوبی شبهجزیره سینا در مصر میان جبلالموسی و دریای سرخ قرار دارد.

شرمالشیخ در موقعیت مهمی و در دهانهٔ خلیج عقبه قرار گرفته و میزبان پایگاهی برای نیروی دریای مصر است. این شهر در نیمهٔ دوم قرن بیستم دو بار و در مجموع برای ۱۶ سال در اشغال اسراییل قرار داشت.

اقتصاد منطقه پیشتر به ماهیگیری و کشتیرانی و اکنون متکی به جهانگردی است.

در ۲۳ ژوییه ۲۰۰۵ بسیاری در رشتهای بمبگذاری در این شهر کشته شدند.حسنی مبارک بعد از استعفا به این منطقه رفت

تاریخچه شرم الشیخ:


اهمیت استراتژیک این شهر باعث شد تا شرم الشیخ از یک روستای ماهیگیری به یک بندر مهم و پایگاه نیروی دریایی تبدیل شود. در بحران سال ۱۹۵۶ توسط اسراییل اشغال شد و در سال ۱۹۵۷ به مصر بازگردانده شد. در بار دوم در سال ۱۹۶۷ توسط اسراییل اشغال شد و کنترل آن پس از صلح میان مصر و اسراییل در سال ۱۹۷۹ به مصر بازگردانده شد.

آب و هوای شرم الشیخ :

دمای متوسط در طول زمستان بین ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد متغیر است و در طول ماه های تابستان بین ۲۰ تا ۴۵ درجه می باشد. دمای دریای سرخ میان ۲۱ تا ۲۸ درجه به طور متوسط در کل سال می باشد.