سلسله

سلسله

شهرستان‌ سلسله‌ در 43 كيلومتري‌ شمال‌ خرم‌آباد و در غرب‌ بروجرد واقع‌ شده‌ است‌. شهر الشتر مركزشهرستان‌ سلسله‌ است‌. تاريخ‌ اين‌ شهرستان‌ با تاريخ‌ خرم‌آباد در هم‌ آميخته‌ و از مناطق‌ حاصلخيز، سرسبز وخوش‌ آب‌ و هواي‌ شمال‌ استان‌ لرستان‌ است‌. رودخانه‌هاي‌ متعدد و چشمه‌هاي‌ پر آبي‌ دارد. تيره‌هاي‌ حسنوند وقلايي‌ از ايلات‌ مهّم‌ آن‌ به‌ شمار مي‌روند.