سرپل ذهاب

سرپل ذهاب

سر پل‌ ذهاب‌ در فاصله‌ 665 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ و هواي‌ آن‌ گرم‌ و در پاره‌اي‌ ازقسمت‌ها معتدل‌ است‌. سر پل‌ ذهاب‌ در جوار ويرانه‌هاي‌ شهر باستاني‌ حلوان‌ بنا شده‌ و قلعه‌ مخروبه‌اي‌ نيز درنزديكي‌ آن‌ قرار دارد. سرپل‌ ذهاب‌ به‌ عنوان‌ دژ و پايگاه‌ مرزي‌ ايران‌ محسوب‌ مي‌شد كه‌ در زمان‌ حمله‌ عرب‌ به‌ايران‌ از بين‌ رفت‌ و آثاري‌ از پايه‌هاي‌ آجري‌ آن‌ باقي‌ ماند.

در كتب‌ تاريخي‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ مركز ايالت‌ حلوان‌ نام‌برده‌ شده‌ است‌. "سرپل‌" از نام‌ پلي‌ بر روي‌ رودخانه‌ الوندو "ذهاب‌ " از فراواني‌ سراب‌ها و چشمه‌هاي‌ آن‌ اخذشده‌ است‌. اين‌ شهر كه‌ طبيعتي‌ زيبا دارد در جنگ‌ تحميلي‌ آسيب‌ فراوان‌ ديد ولي‌ بعد از جنگ‌ دوباره‌ بازسازي‌ ونوسازي‌ شد.