زوریخ

زوریخ مکانی است که به عنوان تلاقی رود ودریاچه شناخته میشود و یکی از سرزنده

ترین شهرهای دنیاست.سوییس یکی از بزرگ ترین و ثروتمند ترین شهر های دنیا در

قرن21 به عنوان یکی از بهترین مقاصد توریستی اروپا شناخته میشود.در مرکز، کارخانه

های قدیمی را به مراکز فرهنگی تبدیل کرده اند.شما میتوانید از موزه های نزدیک وینترتور

و محله های نزدیک دریاچه مثل رپرزویل دیدن کنید.//

زوريخ با جمعيتي معادل 366 هزار و 145 نفر بزرگترين شهر سوئيس محسوب مي شود.

البته جمعيت اين شهر با احتساب حومه و نواحي اطراف آن به يك ميليون و 91 هزار و 732 نفر مي رسد. اين شهر مركز كانتون زوريخ است.

زوريخ اصلي ترين مركز تجاري كشور سوئيس نيز محسوب مي شود. اين شهر همچنين در زمره مهمترين شهرهاي جهان قرار دارد.ريشه نام شهر

از واژه سلتيك توروس گرفته شده است. در زمان رومي ها نيز نام توريكم بر شهر اطلاق شده بود.از نظر جغرافيايي شهر زوريخ در محل تلاقي

درياچه زوريخ با رودخانه ليمات قرار دارد.درياچه زوريخ نيز از همه طرف از سوي تپه هاي سرسبز احاطه شده است.زوريخ و سوئيس هر دو نام

هايي هستند كه واژگاني نظير بانكداري و شكلات سازي را در ذهن تداعي مي كنند. در واقع معتبرترين بانك هاي جهاني در سوئيس قرار داشته و

سياستمداران و شخصيت هاي مطرح جهاني در اين بانك ها داراي حساب مالي هستند.

زوريخ از نظر جمعيتي و وسعت شهربزرگترين سوئيس است. اين شهر در كنار درياچه اي واقع شده كه به جذابيت هاي تاريخي و فرهنگي آن وجهه

اي جغرافيايي نيز بخشيده است.

زوريخ از نظر جمعيتي و وسعت شهربزرگترين سوئيس است. اين شهر در كنار درياچه اي واقع شده كه به جذابيت هاي تاريخي و فرهنگي آن وجهه

اي جغرافيايي نيز بخشيده است.