زابل

زابل

شهرستان‌ زابل‌ در فاصله‌ 1828كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ آن‌ گرم‌ است‌. اين‌ شهرستان‌ درقديم‌ سيستان‌ (سگستان‌) و نيمروز خوانده‌ مي‌شد. در سال‌ 1314 بر طبق‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ آن‌ را زابل‌ناميدند و در سال‌ 1316 به‌ صورت‌ مركز سيستان‌ درآمد .

در دامنه‌هاي‌ جنوبي‌ آن‌ نيز ويرانه‌هاي‌ بناهاي‌ منسوب‌به‌ دوره‌ اشكانيان‌ وجود دارد كه‌ در زمان‌ آبادي‌ بسيار باشكوه‌ بوده‌ است‌. زابل‌ امروزي‌ شهري‌ نسبتاً توسعه‌ يافته‌ ومجهز به‌ انواع‌ خدمات‌ مورد نياز جامعه‌ شهري‌ است.‌