رفسنجان

رفسنجان

شهرستان‌ رفسنجان‌ تا تهران‌ 949 كيلومتر فاصله‌ دارد و در جلگه‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ و هواي‌ آن‌ درنواحي‌ كوهستاني‌ سرد و در قسمت‌هاي‌ جلگه‌اي‌ گرم‌ و معتدل‌ است‌.

اين‌ شهر از نظر معماري‌ بسيار جالب‌ توجه‌است‌ و خانه‌هاي‌ قديمي‌ بسيار دارد .