رزن

رزن

رزن‌ يكي‌ از شهرستان‌هاي‌ شمالي‌ استان‌ همدان‌ است‌ كه‌ در فاصله‌ ۷۵ كيلومتري‌ همدان‌ قرار گرفته‌ است‌ و آب‌ و هواي‌ سرد كوهستاني‌ دارد. اين‌ ناحيه‌ در سالهاي‌ اخير به‌ شهرستان‌ تبديل‌ شده‌ است‌.