رأس الخیمة

رأس الخیمة:

رأس الخیمة یکی از امیرنشینهای هفتگانه امارات متحده عربی است. رأس الخیمه در ساحل خلیج فارس در شمال خط عرض ۲۵ _ ۲۶ وخط طول ۵۵ _ ۶۰ واقع شدهاست. طول ساحل رأس الخیمه ۶۴ کیلومتر است. واز سمت جنوب وشمال شرقی سلطنت عمان قرار دارد، طول داخل رأس الخیمه ۱۲۸ کیلومتر ومجموعه مساحت آن ۱۶۸۴ کیلومتر مربع میباشد. از سمت مغرب سهل ساحلی ، واما قسمت شمال صخری وکوهستانی است واین رشته کوه در نزدیکی دهستان شعم به آبهای خلیج فارس میپیوندد. وشعم منطقهای حاصلخیز وزراعتی است. یک زبان آبی شهر رأس الخیمه به دو قسمت نمودهاست، قسمت غربی این لسان آبی بنام رأس الخیمه معروف است اما قسمت شرقی این لسان ازچند منطقه تشکیل یافتهاست. نام قدیم رأس الخیمه جلفار بودهاست.

آثار باستانی:


آثار حصن الزباء (قصر الزباء).
قبرستان وآثار شهرتاریخی جلفار.
قلعه ضایه.
قلعه رأس الخیمه (موزه ملی).
منطقه تاریخی شمل.

وادی ها:

وادی البیح.
وادی الغاف.
عين خت

کوه ها :

کوه جیص:

گردشگاه عین خت در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر رأس الخیمه واقع شدهاست، سرچشمه آب معدنی (آبگرم) در شمال روستای عین خت قرار دارد، هرساله صدها نفر برای درمان بیماریهای پوستی و روماتیسم به این آبگرم رو میآورند. حاکم إمارت رأس الخیمة شیخ صقر بن محمد القاسمی ویکی از اعضاء هفتگانه مجلس ملی اتحادی هستند. ولی عهد ونائب حاکم شیخ سعود بن صقر القاسمی هستند.