دلیجان

دليجان

شهرستان‌ دليجان‌ تا تهران ۴۰۹ كيلومتر فاصله‌ دارد. دليجان‌ پيشين‌ شهري‌ بسيار بزرگ‌ با چهار دروازه‌ درچهار طرف‌ بود. گستردگي‌ شهر دليجان‌ قديمي‌ را تا نزديكي‌ خورهه‌ ذكر كرده‌اند. تمام‌ آثار و نشانه‌هاي‌ تاريخي‌ ازجمله‌ سفال‌ها، حفره‌ها و آجرهاي‌ بسيار زيبا نشان‌ دهنده‌ بزرگي‌ شهر دليجان‌ قديمي‌ مي‌باشد. دليجان‌ به‌ دليل‌موقعيت‌ ارتباطي‌ و جغرافيايي‌ بتدريج‌ توسعه‌ يافته‌ و در سال‌ ۱۳۵۸ به‌ شهرستان‌ تبديل‌ شده‌ است‌.