دشت آزادگان

دشت آزادگان

دشت‌ آزادگان‌ در فاصله ‌941 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ گرم‌ و خشك‌ دارد. دشت‌آزادگان‌ ابتدا "بني‌ طرف‌" نام‌ داشت‌ و در سال‌1314ه.ش‌ به‌ دشت‌ ميشان‌ و بعد از انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ دشت‌آزادگان‌ تغيير نام‌ داد. ساكنان‌ اين‌ منطقه‌ را عشاير عرب‌ تشكيل‌ مي‌دهند.

اين‌ شهر تا سال‌1323ه.ش‌ جزء شهرستان‌ اهواز بود و بعد از آن‌ با پيوستن‌ به‌ بخش‌ بستان‌ به‌ شهرستان‌ دشت‌ ميشان‌ (دشت‌ آزادگان‌) تبديل‌گرديد.