دشتی

شهرستان دَشتی یکی از شهرستانهای استان بوشهر ایران است، و شهر خورموج مرکز این شهرستان است.

موقعیت شهرستان دشتی:

اين شهرستان از شمال به استان فارس و از شمال غربی به شهرستانهاي تنگستان و دشتستان از جنوب به شهرستان دير و جم و از جنوب غربی به خليج فارس منتهی مي شود. مساحت این شهرستان ۵۰۰۸ کیلومتر مربع است. از نظر تاریخی، قومی و فرهنگی شهرستان دشتی از جهت تاریخی خود جزیی از منطقه دشتی میباشد.

جمعیت دشتی:

بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت این شهرستان ۷۱٬۲۸۵ نفر است

گویش مردم دشتی:
گویش مردم شهرستان دشتی گونهای از گویش منطقه دشتی یا دشتی که ریشه در زبان باستان ایران و زبان پهلوی ساسانی دارد و برگرفته از زبان پهلوی است. زبان دشتی خود متفرعات زبان پهلوی جنوب غربی است.

آثار باستانی دشتی:

- قلعه محمدخان دشتی
- قلعه داراب خان
- قلعه دختر لاور ساحلی
-آرامگاه صفا انگیز
- آرامگاه شاه اسماعیل
- مسجد درازی
-حسینیه درازی
-نیایشگاه مند