دره گز

دره گز

شهرستان‌ دره گز تا تهران‌ 910 كيلومتر فاصله‌ دارد. و شهر دره گز به‌علت‌ محصور بودن‌ بين‌ ارتفاعات‌ و تپه‌هاي‌ مجاور كم‌ ارتفاع‌، آب‌ و هواي‌ نسبتاً گرمسيري‌ دارد. دره گز به‌ علت‌مجاورت‌ با مرز ايران‌ و جمهوري‌ تركمنستان‌ از اهميت‌ سياسي‌ و نظامي‌ خاصي‌ برخوردار است‌. بيشتر آثارتاريخي‌ اين‌ شهر به‌ دوره‌ افشاريه‌ تعلق‌ دارد. شهر كلات‌ در اواخر قرن‌ هشتم‌ هجري‌ كه‌ امير تيمور آنرا محاصره‌كرد به‌ ويرانه‌اي‌ تبديل‌ شد. نادر شاه‌ از موقعيت‌ كلات‌ استفاده‌ كرد و از اين‌ زمان‌ به‌ بعد به‌ «كلات‌ نادري‌» مشهورشد. بعد از نادرشاه‌، كلات‌ تا سال‌ 1303 ه . ق‌ پايتخت‌ خاني‌ كوچك‌ بود كه‌ ظاهراً از دولت‌ ايران‌ تبعيت‌ مي‌كرد.دره گز امروزي‌ شهر تاريخي‌، آباد و توسعه‌ يافته‌ است‌.