حاجی آباد

حاجي آباد

شهرستان‌ حاجي‌آباد در شمال‌ استان‌ هرمزگان‌ واقع‌ شده‌ است‌. اين‌ شهرستان‌ از نظر طبيعي‌ به‌ دوبخش‌ شرقي‌ و غربي‌ تقسيم‌ مي‌شود. بخش‌ شرقي‌ شامل‌ منطقه‌ فازغان‌ است‌ كه‌ اطراف‌ و بعضي‌ از نواحي‌داخلي‌ آن‌ را دنباله‌ رشته‌ كوههاي‌ زاگرس‌ در بر گرفته‌ و قلل‌ مرتفعي‌ دارد. ولي‌ بخش‌ غربي‌ آن‌ شوره‌ زار است‌. آب‌و هواي‌ حاجي‌ آباد در زمستان‌ معتدل‌ و در تابستان‌ گرم‌ و خشك‌ است‌. چشمه‌هاي‌ آب‌ گرم‌ حاجي‌ آباد و ده‌ شيخ‌از جاذبه‌هاي‌ طبيعي‌ حاجي‌ آباد هستند. طبيعت‌ بخش‌ شرقي‌ اين‌ شهرستان‌ جذاب‌ و ديدني‌ است‌.