جوانرود

جوانرود

شهرستان‌ جوانرود در فاصله‌ 585 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ معتدل‌ دارد.حمدالله مستوفي‌ از جوانرود به‌ عنوان‌ "اِلاني‌" و قصبه‌اي‌ معتبر با آب‌ و هواي‌ خوش‌، علفزارهاي‌ نيكو،شكارگاه‌هاي‌ خوب‌ و ناحيه‌اي‌ با محصولات‌ غلات‌ نام‌ برده‌ است‌. در سال‌ 1067 ه . ق‌ جوانرود از طرف‌ مغرب‌به‌ شهر زور، از طرف‌ جنوب‌ به‌ ذهاب‌ كرمانشاه‌، از طرف‌ شرق‌ به‌ روانسر و از شمال‌ به‌ اورامان‌ متصل‌ بود.

در دوره‌ شاه‌ طهماسب‌ صفوي‌، صفي‌ خان‌ سلطان‌ گوران‌ مير ضياء الدين‌ والي‌ آن‌ بود و در اطراف‌ آن‌ قلاعي‌ساخت‌. در دوران‌ افشاريه‌ و زنديه‌ حكومت‌ جوانرود در دست‌ برادر و فرزندان‌ او بود و در دوره‌ قاجار، امان‌ الله خان‌ والي‌، حكومت‌ جاف‌ و جوانرود را به‌ پسرش‌ محمّد صادق‌ واگذار نمود. حكومت‌ جوانرود بعد از سال‌1320 ه . ق‌ به‌ يكي‌ از بيگ‌ زادگان‌ رستم‌ بيك‌ جاف‌ واگذار شده‌ بود. اين‌ شهر در حال‌ حاضر بسيار آباد و توسعه‌يافته‌ است‌ و طبيعت‌ و فضايي‌ زيبا دارد.