جزایر قَناری

جزایر قَناری

مجمعالجزایری است مرکب از هفت جزیره در اقیانوس اطلس، نزدیک به ساحل مراکش و یکی از 17 منطقه خودمختار اسپانیا است. پایتخت آن لاس پالماس است .

مراکش نیز بر این جزیرهها ادعای مالکیت دارد .

نام قناری (پرنده) از نام این جزیرهها گرفته شده، چرا که این پرنده بومی این منطقه (و نیز منطقه مادیرا) است. نام منطقه از نام لاتین آن Insularia Canaria گرفته شده که به معنی جزیره سگان است. این نام را رومیان به خاطر سگان وحشی که در آنجا پراکنده بودند به این جزایر دادند .

جزایر قناری را در متنهای فارسی میانه «جاودان کَث» مینامیدند به معنای شهر جاودان و ایرانیان این جزایر را نقطه آغاز نیمروز (نصفالنهار) بشمار میآوردند. پس از حمله عربان و ترجمه کتابهای پهلوی به زبان عربی این اصلاح نیز به گونه جزایر خالدات به عربی ترجمه شد .

جغرافیا

نام هفت جزیره این مجمعالجزایر و مراکز آنها بدین شرح است :

گرن کاناریا (مرکز لاسپالماس گرن کاناریا (;

تنریف (مرکز سانتا کروز تنریف (;

لانزاروته (مرکز آرسیفه (;

لاپالما (مرکز سانتا کروز لاپالما (;

لا گومرا (مرکز سان سباستیان لا گومرا (;

ال هیرو (مرکز والورده (;

فوئرتهونتورا (مرکز پوئرتو دل روساریو (.

نزدیکترین جزیره 108 کیلومتر از کرانه شمال غربی افریقا فاصله دارد .