جاسک

جاسك

شهرستان‌ جاسك‌ در شرق‌ استان‌ هرمزگان‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ و هواي‌ اين‌ شهرستان‌ گرم‌ و خشك‌ است‌و تحت‌ تاثير آب‌ و هواي‌ بياباني‌ و نيمه‌ بياباني‌ قرار دارد. در دوران‌ بسيار قديم‌، بندر جاسك‌ يكي‌ از مراكز معتبرآئين‌ ميترائيسم‌ بود. معبدي‌ بنام‌ «آناهيتا» در جاسك‌ باقي‌ مانده‌ است‌. سلطان‌ قطب‌ الدين‌ در سال‌ 1330 ميلادي‌در جاسك‌ حكومت‌ داشته‌ است‌. در سال‌ 1614 ميلادي‌، انگليسي‌ها بندر جاسك‌ را به‌ عنوان‌ بندر تجاري‌ خودانتخاب‌ كردند. در سال‌ 1619 ميلادي‌، اولين‌ تجارتخانه‌ شركت‌ هند شرقي‌ در جاسك‌ تاسيس‌ گرديد .

در اواخر سال‌ 1620 ميلادي‌، پرتغالي‌ها از ورود دو كشتي‌ هند شرقي‌ به‌ بندر جاسك‌ جلوگيري‌ كردند. اين‌كار منجر به‌ نبرد سختي‌ بين‌ انگليسي‌ها و پرتغالي‌ها شد كه‌ به‌ اخراج‌ پرتغالي‌ها از بندر جاسك‌ منجر شد. كشورانگليس‌ براي‌ بسط‌ نفوذ خود در سال‌ 1864 ميلادي‌، اقدام‌ به‌ استحكام‌ موضع‌ در خليج‌ فارس‌ نمود. از جمله‌ اين‌اقدامات‌، ايجاد خطوط‌ تلگراف‌ و كابل‌ زير دريايي‌ بود كه‌ ايران‌ و هند را مرتبط‌ مي‌ساخت‌. بندر جاسك‌، امروزه‌از شهرهاي‌ نسبتاً آباد استان‌ هرمزگان‌ است‌ كه‌ سه‌ طرف‌ آن‌ را آب‌هاي‌ ساحلي‌ احاطه‌ كرده‌ و به‌ صورت‌ يك‌ شبه‌جزيره‌ در آورده‌ است‌. سواحل‌ زيبا و آرامي‌ دارد.