تومسک

تومْسْک (به روسی: Томск) شهری است در روسیه.

شهر تومسک مرکز استان تومسک است و در جنوب غربی منطقه فدرالی سیبری، بر کرانهٔ رود توم قرار گرفتهاست.

تومسک در ۲۰ کیلومتری شهر سِوِرسک واقع شده. سورسک از مراکز اصلی تولید پلوتونیوم و بازفرآوری و غنیسازی اورانیوم در روسیه است.

شهر تومسک یکی از قدیمیترین شهرهای سیبری است و در سال ۲۰۰۴ میلادی ۴۰۰سالگی خود را جشن گرفت. جمعیت آن ۴۸۷۸۳۸ نفر است (سرشماری ۲۰۰۲) و دسترسی هوایی آن از طریق فرودگاه بوگاشوو است.