تربت حیدریه

تربت حيدريه

شهرستان‌ تربت‌حيدريه‌ در 1005 كيلومتري‌ تهران‌ و در يك‌ منطقه‌ كوهستاني‌ در دامنه‌ كوه‌ قرارگرفته‌ و داراي‌ آب‌ و هواي‌ گوناگون‌ در نواحي‌ مختلف‌ است‌. اين‌ شهرستان‌ در گذشته‌ «زاوه‌» نام‌ داشت‌. بنا به‌روايتي‌ در قرن‌ هفتم‌ هجري‌ شيخ‌ حيدر - عارف‌ معروف‌ - در آنجا زندگي‌ مي‌كرد. تغيير نام‌ آن‌ از «زاوه‌» به تربت‌حيدريه‌ با‌ زندگي‌ و آرامگاه‌ اين‌ عارف‌ بزرگ‌ مرتبط‌ است‌. آثار تاريخي‌ بجامانده‌ اين‌ شهر به‌ دوران‌ساسانيان‌ و قرن‌ هفتم‌ ه . ق‌ تعلق‌ دارند.