بستان آباد

بُسْتانْآبادْ یکی از شهرهای شرقی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان بستانآباد است. این شهر از سه بخش تاریخی به نامهای اسکیکند، بستانآباد علیا و بستانآباد وسطی تشکیل شدهاست. دمای این شهر در برخی از شب های زمستان به 46 - درجه نیز رسده است ، به این دلیل سرد ترین شهر ایران نام گرفته است .ساکنان بستانآباد پیرو مذهب شیعهٔ دوازدهامامی بوده و به زبان ترکی آذربایجانی سخن میگویند. این شهر با ۱۶٬۵۹۲ نفر جمعیت در سال ۱۳۸۵ خورشیدی، سیزدهمین شهر پرجمعیت استان آذربایجان شرقی محسوب میشود.روستا های مهم ان عبارت اند از: چرزه خون_سعید آباد_کردکندی_عین الدین_قره بابا_قره چای_یوسف اباد_الانق_علی خلج_انباردان

پیشینه بستان آباد:

بستان آباد در محل شهر باستانی و گمشده تاریخی «اوجان» بنا شدهاست. اثری از این شهر قدیمی برجای نماندهاست. نام اوجان از قرن ششم به بعد در اکثر کتابهای تاریخی و جهانگردی آمدهاست. اوجان پایتخت ییلاقی در دوره ایلخانان مغول بوده که بعداً در اثر حوادث روزگار، به کلی منهدم شدهاست.الگو:محمد خدابنده((اولجایتیو)) پس ازمرگ غازان خان در شهر اوجان به تخت پادشاهی نشست

جغرافیای بستان آباد:

بستانآباد در منطقهای کوهستانی و سردسیر واقع شده و پیرامون آن را کوههای مرتفع فراگرفتهاند. کوههای بزقوش در شمال و کوههای موروداغ در غرب آن واقع شدهاند. سهند (۳۷۷۲ متر)، بزداغ (۳۶۰۵ متر)، بیوکداغ (۲۹۶۰ متر)، دروانهداغ (۲۹۵۴ متر)، قباقداغ (۲۹۰۴ متر)، آلتی (۲۵۶۰ متر)، شبلی (۱۶۵۴) و حیدربابا، مهمترین ارتفاعات این شهرستان هستند

آب و هوای بستان آباد:

آب و هوای بستان آباد به دلیل قرار گرفتن در دامنه کوهستان سهند در زمستان سرد و پربرف و در تابستان معتدل و مطبوع است . دمای این شهر در برخی از شب های زمستان به 46 - درجه نیز رسده است ، به این دلیل سرد ترین شهر ایران نام گرفته است

مردم بستان آباد:

اکثر اهالی شهر بستانآباد، به کشاورزی و دامداری مشغولند. البته عدهای نیز به کار در کارخانجات صنعتی و نیز ادارات دولتی و خصوصی روی آوردهاند. همچنین قسمتی از مردم شهر، بهخصوص بانوان، به قالیبافی مشغولند.

زبان مردم این شهر، همانند سایر نقاط منطقه آذربایجان، ترکی آذربایجانی است که به لهجه محلی بستانآباد تلکم میشود.

جمعیت شهر بستانآباد طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ خورشیدی، بالغ بر ۱۶٬۵۹۲ نفر بودهاست که از این تعداد ۸٬۵۰۸ نفر مرد و ۸٬۰۸۴ نفر نفر زن بودهاند. همچنین تعداد خانوارهای این شهر، ۳٬۹۳۷ خانوار بودهاست

مکان های تاریخی بستان آباد:

تپه طاحونه
ساختمان نایبالسلطنه
گورستان دیزناب
پیر ایرانق