برلین

برلین

از برلین به شهری یاد میشود که هرگز نمیخوابد.برلینی ها دوست دارند وقت خود را به

خوبی بگذرانند.این شهر میتواند برای هرنوع سلیقه ای غذا فراهم کند.

چرا باید برلین را دوست داشت

برلین شهری است که شما را شگفت زده میکند و کاری میکند که در حس خوبی در رابطه

با خودتان و مردم به شما دست بدهد.شما از مناظر طبیعی ، رستوران ها و فضا لذت

خواهید برد.

زندگی آرام

برلین شهری بسیار بزرگ با فرهنگ هایی متفائت است.افراد این مکان بهای زیادی به

آزادی فردی و ثروت میدهد.پیشنهاد میکنیم که از مکان های کلیدی این شهر به وسیله ی

وسایل نقلیه یا با دوچرخه دیدن کنید.شما میتوانید تا این مکان ها پیاده روی نیز بکنید.

پیشگام در فرهنگ

از هنگامی که دیوار برلین فروریخت ، تجربه های فرهنگی زیادی با آزاد شدن آن مکان

شکل گرفت و ایده های جدیدی پا گرفت.بهترین هنرمندان بین المللی در اینجا تاتر ، کنسرت

و اپرا برگزار میکنند.ستاره های بزرگی مثل الافز الیاس وجوناتان مییز خانه های خود را

در این جا ساخته اند.

تاریخ

بیسمارک و مارکس ، انیشتن و هیتلر همگی برلین را شکل داده اند .این شهر یک انقلاب را

تجربه کرده و توسط نازی ها گرفته شده است و بمباران شده و سپس به شکل اول خود

بازگشته است.این ها در قرن 20 اتفاق افتاده است.برلین مثل یک کتاب تاریخ است که وقتی

در آن راه میروید تاریخ را حس میکنید.//