بانه

بانه

مركز شهرستان‌ بانه‌ در فاصله‌ 270 كيلومتري‌ شمال‌ باختري‌ سنندج‌، در ابتداي‌ راه‌ آسفالت‌ بانه‌ ـ مهاباد قرار گرفته‌ است‌.

شهرستان‌ بانه‌ داراي‌ چهار شهر بانه‌، آرمرده‌، بوئين‌، كاني‌ سور است‌ و جمعيت‌ آن‌ حدود 1 19332 نفر برآورد شده‌ است‌.

تا اواسط‌ قرن‌ سيزدهم‌ ه . ق‌ نام‌ اصلي‌ شهر بانه‌ « به‌ روژ » به‌ معني‌ آفتاب‌گير بود و اسنادي‌ هم‌ موجود است‌ كه‌ در همه‌ آنها، مركز قصبه‌ « به‌روژ » ناميده‌ شده‌ است‌ . وجه‌ تسميه‌ بانه‌ را از كلمه‌ كردي‌ « بان‌ » به‌ معني‌ پشت‌ بام‌، به‌ دليل‌ وجود ارتفاعات‌ اين‌ ناحيه‌ و خود شهر بانه‌ مي‌دانند از آب‌ رودخانه‌ بانه‌ كه‌ از ميان‌ شهر مي‌گذرد و چشمه‌هاي‌ دايمي‌ احمد آباد و پيرمراد كه‌ در حوالي‌ شهر واقع‌ شده‌ جهت‌ آشاميدن‌ استفاده‌ مي‌شود.

مراكز ديدني ‌:

حمام‌ خدري‌، كوه‌ آربابا.