بافت

بافت

شهرستان‌ بافت‌ در فاصله‌ 1240 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌. ارتفاعات‌ شمالي‌ آن‌ سرچشمه‌ رودهايي‌است‌ كه‌ به‌ طرف‌ شرق‌ جريان‌ مي‌يابند، و بنام‌ هليل‌ رود وارد جيرفت‌ مي‌شود. آب‌ و هواي‌ اين‌ شهر زمستان‌هاي‌معتدل‌ و تابستان‌هاي‌ گرم‌ دارد علت‌ پيدايش‌ اين‌ شهر چندان‌ معلوم‌ نيست‌ و ظاهراً مردمان‌ آن‌ قبلاً در فاصله‌دورتري‌ (دشت‌ آب‌) از مكان‌ فعلي‌ زندگي‌ مي‌كرده‌اند.