اوش

اوش شهری در قرقیزستان و در دره باستانی فرغانه است. همچنین اوش مرکز استان اوش در قرقیزستان است.

این شهر در ارتفاع ۸۷۰ تا ۱۱۰۰ متری از سطح دریا، بر کران رود آقبورا که از دامنههای کوه آلای سرچشمه میگیرد نهاده شده است.
در منابع اوش در شمار شهرهایی یاد شده است که در اواخر هزاره دوم و ابتدای هزاره یکم پیش از میلاد از فرهنگ پیشرفتهای برخوردار بودند. چه بسا این منطقه نیز مانند دیگر مکانهای فرغانه، در پرورش اسب پرآوازه بوده است.

تاریخ اوش در بسیاری موارد با تاریخ فرغانه درآمیخته است. حکمرانان فرغانه در برابر هجوم اعراب سرسختانه پایداری کردند.

این شهر در سده نهم هجری تا پیش از پیدایش راههای دریایی، بر سر راههای بازرگانی چین و هند واقع بود و همچنین انبار کالاهایی بود که از باختر آسیا و اروپا به چین و هند میبردند و یا از چین و هند میآوردند.

اوش در ۱۸۷۶ به امراتوری روسیه پیوست.

وامبری نام دیگر اوش را تخت سلیمان یاد کرده است و گفته است هر ساله شمار فراوانی زایر به آنجا روی میآورند. گویا این همان بنای یادبودی است که اسکندر مقدونی در اوش، واپسین نقطه از متصرفات خاوریاش، برپا کرد.