اوتریخت

اوترخت یکی از شهرهای هلند و نیز مرکز و پرجمعیتترین شهر استان اوترخت است. اوترخت یک شهر مهم و دانشگاهی در هلند و اروپا است.

استان اوترخت (به هلندی: Utrecht ) یکی از ۱۲ استان هلند است. مرکز استان اوترخت شهر اوترخت است.

این استان با مساحت ۱۳۸۵ کیلومتر مربع کوچکترین استان کشور هلند است. جمعیت این استان ۱٫۲۳۴٫۷۴۱ نفر است. این استان را به خاطر مرکزیت و تراکم بالای جمعیتش عموماً جزئی از منطقه کلانشهری رانداستاد بهشمار میآورند. دومین شهر اصلی استان اوترخت، آمرسفورت و سومین شهر بزرگ آن فینندال است.

شهر اوترخت در قدیم مرکز اسقفنشین اوترخت بود که حدوداً قلمروی استان کنونی را در بر میگفت.

از سال ۲۰۱۱ موجودیت این استان پس از ۱۲ سده به خطر افتاده و هیأت وزرای هلند بر روی طرحی در زمینه ضمیمه کردن این استان به استانهای هلند شمالی و فلیوولاند کار میکند.