اسکو

موقعیت جغرافیایی اسکو

شهرستان اسکو یکی از شهر های 19 گانه استان آذربایجان شرقی با وسعتی معادل 775/1516 کیلومتر مربع است که از نظر مساحت 30/3 درصد از سهم استان آذربایجان شرقی را دارا می باشد و از این بابت رتبه 15 را در بین شهرستان های استان آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده است . این شهرستان در قسمت غربی استان آذربایجان شرقی واقع شده است .فاصله این شهر از مرکز استان 20 کیلومتر(خط مستقیم) است ولی طول مسیر 34 کیلومتر میباشد. شهرستان اسکو از شمال به تبريز، از جنوب به آذر شهر، از باختر به دهستان ممقان ايلخچی و كرانه ی خاوری درياچه اروميه و از خاور به روستاهای حومه و تبريز محدود استشهر اسكو در درازای خاوری 46 درجه و 07 دقيقه و پهنای شمالی 37 درجه و 55 دقيقه است. فاصله اسكو از تبريز (مركز استان) 34 كيلومتر و خط آهن تبريز– مراغه و تهران از شمال و شمال خاوری دهستان های تابعه اسكو مانند ايلخچی و خسرو شهر می گذرد.

آب و هوای اسکو

شهر اسكو در جنوب تبريز و در شمال كوههاي سهند قرارگرفته و ارتفاع آن از سطح درياي آزاد حدود 1500 متر مي باشد. اين شهر به مانند ساير شهرهاي آذربايجان داراي تابستان كوتاه و ملايم و زمستانهاي سرد و طولاني مي باشد. بارندگي آن بيشتر در فصول سرد سال بوده و تابستانهاي آن خشك و گاهي با بارندگيهاي رگباري مي باشد متوسط بارش سالانه 288 ميلي متر مي باشد و بيشترين بارش ثبت شده در طول مدت آماري (1968 تا 1984)، 473 ميلي متر در سال و كمترين بارش سالانه ثبت شده 192 ميلي متر مي باشد. بيشتر بارندگي هاي بهاره مي باشد كه حدود 5/40% بارندگيها را شامل مي شود كه در اوايل بهار بصورت باران و برف در اواسط بهار بارانهاي مداوم مي باشد از اواسط خرداد به بعد معمولاً بارندگيها قطع و خشكي يا كم باراني تا اواخر شهريور ادامه مي يابد بارندگيهاي تابستان كه حدود 5% بارشها را شامل مي شود بيشتر بصورت رگبارهاي اتفاقي مي باشد و در بعضي تابستانها ممكن است اصلاً بارشي روي ندهد بارشهاي پاييزه كه حدود 5/25% بارندگيهاي سالانه را شامل مي شود از مهر شروع مي شود و در اوايل بصورت باران و در اواخر پائيز بصورت باران يا برف ريزش مي كند بارندگيهاي زمستانه تا حدود 29% بارشهاي سالانه بصورت برف مي باشد.

جاذبه­های تاریخی و گردشگردی اسکو

  • روستای تاریخی صخره ای کندوان
  • روستای تاریخی مجارنشین

مجارنشینیامیرزانشین که در اصل میرزه رشین است یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که دردهستان گنبرف بخش مرکزی شهرستان اسکو واقع شده و در حدود 65 کیلومتری کلانشهر تبریز قرار گرفته است.

مجارشین از نظر وضع طبیعی، روستایی کوهستانی با خانههای پلکانی است و دارای جاده آسفالته با شهرستانهای اسکو و آذرشهر میباشد .

روستای مجارشین همچنین محل تلاقی دو جاده آذرشهر به گنبرف و همچنین اسکو به گنبرفمیباشد که از این لحاظ نیز از موقعیت بسیار ممتازی نسبت به روستاهای اطراف خود دارا میباشد. اوریان داغی (کوه اوریان) مرتفع ترین نقطه روستا میباشد که ارنفاع قله آن ۲۸۵۰ متر میباشد.

  • جزیره اسلامی.مسجد جامع سبزه میدان.امام زاده سید حسین .مسجد جامع میلان.حمام میلان.مرقد اسامه فرقد (سردار سپاه سدر اسلام)، آرامگاه الله بندهسی،آرامگاه پیرحیدر، آرامگاه سید حسین بن سید عبدالغفار اسکویی، مسجد پایتخت، مسجد جامع اسکو .

زبان و فرهنگ اسکو

اهالی اسکو راترک هاتشکیل داده و زبان اهالی اسکو ترکی آذربایجانی میباشد .

نخستین مدرسهٔ اسکو توسط سید رضا اسکویی در سال ۳۳۸ هجری تأسیس شدهاست. برخی از مشاهیر این شهر عبارتند از امیر ابوالقاسم اسکویی، نجمالدین محمد اسکویی، محمدباقر بن محمدسلیم قراجهداغی اسکویی، موسی بن محمدباقر حایری اسکویی .