اسلام آباد غرب

اسلام آباد غرب

اسلام‌ آباد غرب‌ يكي‌ از شهرستان‌هاي‌ استان‌ كرمانشاه‌ است‌. اسلام‌آباد غرب‌ در فاصله‌ 589كيلومتري‌ تهران‌ قرار گرفته‌ و آب‌ و هواي‌ معتدل‌ دارد: نام‌ اسلام‌ آباد نخست‌ "مندلي‌ " بود و بعد از حمله‌ عرب‌ها،يكي‌ از سرداران‌ عرب‌ به‌ عمران‌ و آبادي‌ آن‌ پرداخت‌ و شهر هارون‌ آباد ناميده‌ شد. در سال‌ 1309 ه . ش‌ نام‌ شهربه‌ شاه‌آباد غرب‌ تغيير يافت‌ و بعد از انقلاب‌ اسلامي‌ در سال‌ 1357 ه . ش‌، نام‌ اين‌ شهرستان‌ به‌ اسلام‌ آباد غرب‌تغيير داده‌ شد.

اين‌ شهر در روزگار صفويه‌ به‌ ويژه‌ در زمان‌ شاه‌ عباس‌ رونقي‌ فراوان‌ داشت‌. بعضي‌ از بخش‌هاي ‌اين‌ شهرستان‌ از جمله‌ "ماهيدشت‌" سابقه‌ تاريخي‌ طولاني‌ دارند. ماهيدشت‌ به‌ دليل‌ آب‌ و هوا و مراتع‌ خوب‌،محل‌ پرورش‌ اسبان‌ و جنگاوران‌ اشكاني‌ بود. در زمان‌ صفويه‌، شاه‌ عباس‌ صفوي‌ كاروانسراي‌ شاه‌ عباس‌ را درآن‌جا بنا نهاد. اسلام‌ آباد غرب‌ امروزه‌ بعنوان‌ يكي‌ از شهرستان‌هاي‌ آباد استان‌ بشمار مي‌رود.