اسدآباد

اسد آباد

اسد آباد يكي‌ از شهرهاي‌ استان‌ همدان‌ است‌ كه‌ در نزديكي‌ همدان‌ و در فاصله‌ ۴۵۰ كيلومتري‌ تهران‌ و در ميانه‌ مسير همدان‌ به‌ كرمانشاه واقع‌ شده‌ و گردنه‌ معروف‌ اسد آباد كه‌ اسدآباد زادگاه‌ سيد جمال‌ اسدآبادي‌ يكي ‌از سر سلسله‌هاي‌ جنبش‌ ضد استعماري‌ ايران‌ معاصر است‌، در همين‌ مسير قرار دارد اين‌ گردنه‌ در زمستان‌ها از برف‌ پوشيده‌ مي‌شود. آب‌ و هواي‌ اسد آباد سرد و كوهستاني‌ است‌ .