ابوظبی

ابوظبی شهری است بسیار زیبا و سرسبز.اگرچه مثل دبی شهری جهانی نیست ، اما شهری

است بسیار سرزنده که شما در آن با ترافیک کمتری روبه ر رو میشوید.بعد از اینکه دبی

رشد زیادی کرد ، ابوظبی با توجه به موقعیت خود ، پروژه های خود برای پیشرفت را

عاقلانه تر انتخاب کرد.امارات ابوظبی در مقایسه با امارات های دیگر بسیار بزرگ است و

نزدیک به 87 درصد از از کشور را تشکیل داده است.نزدیک به 50 سال پیش ابوظبی

چیزی بیش از یک دهکده ی ماهی گیری کوچک نبود.چندتا ساختمان کوچک وجود داشت

و بقیه ی آن صحرا بود.امروزه ابوظبی بیش ترین در آمد خود را از پول نفت در میاورد.//

ابوظبی :

ابوظبی یکی از امیرنشینهای هفتگانه و پایتخت کشور امارات متحده عربی است. امارت ابوظبی بین خط عرض ۲۲٫۵ شمالی، وخط طول ۵۱ و ۵۵

درجه شرقی از نصف النهار مبدأ واقع شدهاست. و بزرگترین امارات هفتگانه دولت امارات متحده عربی است بمساحت در حدود ۶۷۳۴۰ کیلومتراً

مربع میباشد، ودر حدود ۸۶٫۷ ٪ از مساحت خاک امارات متحده عربی در بردارد ودر ساحل جنوبی خلیج فارس واقع شدهاست. نام قدیم ابوظبی «ام

النار» است.

وجه تسمیه:

وجه تسمیه این امارت به «ابوظبی» از آنجاست که بعلت وجود آب شیرین در دوران قدیم گلهای از (ظباء) یعنی آهو در این منطقه وجود داشتهاست

قبل از اینکه قدم انسان به این منطقه برسد، در سال ۱۷۶۱ قبیله بنی یاس بعد از اکتشاف آب شیرین در منطقه ساکن میشوند، ونام منطقه ابوظبی

گذارند نسبتا به وجود آهو « ظباء » در منطقه.

پایتخت دولت امارات متحده عربی:

شهر « ابوظبی » پایتخت کشور امارات متحده عربی است که از هفت امارات تشکیل یافتهاست: ابوظبی ، دبی ، شارجه ، عجمان ، امالقوین ،

رأسالخیمه ، فجیره. حاکم إمارت أبوظبی شیخ خلیفه بن زاید بن سلطان آل نهیان ورئیس دولت امارات عربی متحده هستند. ولیعهد امارت ابوظبی شیخ

محمد بن زاید آل نهیان هستند، شهر ابوظبی عاصمه این امارت است واز سه منطقه اصلی تشکیل یافتهاست:

۱: «منطقه ابوظبی» شامل شهر ابوظبی پایتخت دولت امارات است.

۲: «منطقه شرقی» شامل شهر العین وتوابع.

۳: «منطقه غربی» شامل شهر بدع زاید و توابع.

آثار تاریخی:

در امارت ابوظبی اماکن متعدی تاریخی وجود دارد که شامل قلعههای تاریخی وموزههای ملی میباشند که در سراسر منطقه منتشر میباشد:

قصر الحصن.

حصن جسر المقطع.

قریة التراث.

کورنیش أبوظبی.

قصر الامارات.

مناطق ابوظبی :

شهر ابوظبی مرکز این امارت است و از سه منطقه اصلی تشکیل شدهاست:

۱: «منطقه ابوظبی» شامل شهر ابوظبی، پایتخت کشور امارات

۲: «منطقه شرقی» شامل شهر العین وتوابع.

۳: «منطقه غربی» شامل شهر بدع زاید و توابع.