کاروانسرای قزلق

آدرس:
35 کیلومتری جنوب شرق گرگان
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی
کاروانسرای قزلق

محل استقرار

کاروانسرای قزلق در جنوب شرق گرگان و کنار کتل قزلق قرار گرفته است.

پیشینه تاریخی

قدمت این بنای تاریخی را براساس نقشه و مصالحی که در آن به کار گرفته شده به زمان صفویه نسبت داده اند.

سبک معماری

این کاروانسرای کوهستانی با سنگ و ملات گچ ، آهک و ساروج ساخته شده است . کاروانسرای قزلق دالان و اتاق های متعددی دارد که ورودی آن در قسمت شرقی می باشد. طرح معماری آن سرپوشیده با پلان مستطیل شکل و با جهت شمالی - جنوبی می باشد. 12 حجره در فضای داخلی کاروانسرا قرار گرفته و سقف آنها کوتاه جناقی شکل است . برای حفظ گرمای داخل حجره ها در زمستان درون حجره ها مکانی را برای روشن کردن آتش ایجاد کرده اند.

ارزش ملی و جهانی مکان

این بنای تاریخی با شماره ثبت 2903 ذر تاریخ 5 آذر 1379 به ثبت آثار ملی ایران رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان تاریخی

جنگل توسکستان در فاصله 2 کیلومتری ، کاروانسرای رباط سفید در فاصله 16 کیلومتری و مجموعه کاخ آقا محمد خان قاجار ، کاخ موزه گرگان ، مسجد جامع گرگان در فاصله 37 کیلومتری این بنا قرار گرفته اند.

/ ایران / گلستان / گرگان / جاذبه های گرگان / کاروانسرای قزلق